Patryk Szwedzik

02-12-2001 (lat 22)
Polska
Napastnik