Piotr Buchalski

17-11-1981 (lat 42)
Rypin
Polska
Obrońca