Krzysztof Janus

© Cracovia
25-03-1986 (lat 36)
Brzeg Dolny
Polska
Pomocnik
176 cm
73 kg