Jakub Kanclerz

14-02-2002 (lat 20)
Polska
Bramkarz